Shopping Cart
X

Your Shopping Cart is Empty

Blankkini swimwear – בלנקיני בגד ים
A
A
A
A
Using Instructions

Using Instructions

מטבע הדברים, האזורים המוצנעים בבגדי הים המסורתיים שמעולם לא נחשפו לקרני השמש, רגישים יותר מהאזורים שנחשפו לשמש בתדירות יומיומית.

על כן, שיזוף באזורים אלה איטי יותר מיתר חלקי הגוף.

לכן, על מנת להגיע לשיזוף אחיד בכל הגוף עלייך להמרח בקרם הגנה בחלקים החשופים לקרני השמש (חלקי הגוף שאינם מכוסים בבגד ים) בפעמים הראשונות וזאת עד לקבלת גוון עור אחיד.

חשוב לציין, כל גוון עור וכל אחד מגיבה אחרת לקרני השמש מבדיקה שלנו.

שהייה של 2-3 שעות ב במשך 3-5 פעמים ותקבלי גוון עור אחיד!

בגדי הים של בלנקיני מסננים את קרני ה-UVB הגורמות לאדמומיות העור בשהייה ארוכה בשמש.

לכן, מריחת קרם הגנה מומלצת בכדי למנוע פערי גוונים בין חלקים שייעשו אדמומיים משריפה של קרני השמש בחלקי הגוף שאינם מכוסים בבגדי הים לבין חלקים מכוסים שישתזפו ויקבלו צבע כהה.